SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Cướp dâu

Giới thiệu
“NGƯƠI SẼ TRỞ THÀNH THÚ CƯNG CỦA TA CHỨ?”
Lucina, cô con gái ngoài giá thú của Nam tước Berks, đã lớn lên trong sự ngược đãi. Cơ hội ngàn năm có một thay đổi cuộc đời cô gái ấy đã đến.
“Làm vợ ta nhé? Nếu không” “Nếu không thì sao?” "Hãy chôn tôi đi. Chôn tôi cùng với tổ tiên của tôi, những người đã bị lăng mạ và ô nhục bởi những kẻ vô nhân đạo đó."
Vị vua vĩ đại và kẻ chinh phục Hakan, người cai trị Tayar, vùng đất của rồng. Một cơ hội sống khác được trao với điều kiện cô phải trở thành cô dâu của anh ta. Lucina, cứ như thế mà bước chân vào thế giới vô định...
Một câu chuyện tình thắp sáng kết thúc của sự tuyệt vọng.
SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.