SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Regina Lena – Gửi Người Không Được Tha Thứ

Giới thiệu
“Tôi sẽ cho ông một cơ hội. Một cơ hội để được tôi tha thứ.”
Người cha ấy đã bán đi con gái của chính mình. Và cô con gái đó đã quay về từ địa ngục.
Trong một đế chế mà sự sống lẫn lộn cùng diệt vong, Lena Rubel bé nhỏ đã được định sẵn cái chết như vật hiến tế cho cha mình.
Nhưng sáu năm sau, cô gái mà mọi người tưởng rằng đã không còn trên cõi đời này đã quay về.
Tháo bỏ chiếc mặt nạ cừu non và trở thành một con sư tử.

관련 영상

SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.