SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

IP nhà sáng tạo

V0RA KIM

Là nhà sáng tạo âm nhạc chuyên cover các OST hoạt hình và đang vận hành kênh Youtube <VORA KIM>. Đây cũng là một tác giả Webtoon đã hoàn thành 3 tác phẩm bao gồm <Tiệm bánh Gyeongsang> được đăng tải trên trang KakaoPage. YouTubeTwitchTikToc

Music

Video

Kênh Youtube Duk-boon - Trả thù người chồng đã sử dụng tôi như một công cụ để sinh con Video quảng bá tác phẩm <Phương pháp trả thù người chồng trăng hoa> trên Naver Webtoon Maeil Plus
V0RA - Asrai Dal KakaoPage Webtoon <Tiệm bánh Gyeongsang> OST
Studio aLf - Four God Ranger KakaoPage Webtoon <Four God Ranger> OST
SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.