SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Sống như nữ hầu bị giam cầm

giới thiệu
Tôi, 'Yoo Jeong In', một nhân viên văn phòng bình thường của Đại Hàn Dân Quốc.
Sau khi tỉnh dậy sau một vụ tai nạn giao thông, tôi thấy mình đã trở thành cô hầu gái tên 'Rose' của một vị hoàng tử bị giam cầm trong tòa tháp.
Ngay khi hoàng tử rời khỏi tòa tháp, tôi sẽ phải chết...!
“Tôi muốn thỏa thuận với hoàng tử.”
Không tiếp xúc da thịt thân mật khi chưa có sự đồng ý, không giết hầu gái sau khi rời khỏi tòa tháp. Tôi đã cho rằng chúng tôi đã đạt thành thỏa thuận bằng hợp đồng một cách thỏa đáng…
“Rose, chúng ta hôn nhau đi.”
Trạng thái của hoàng tử dần dần trở nên kỳ lạ.
Liệu tôi có thể sống mà rời khỏi tòa tháp này an toàn hay không?

관련 영상

SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.