SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Trong khi bạn yêu

giới thiệu
Đã 3 năm làm vợ của Aslan. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người phụ nữ phù hợp với anh ấy, nhưng cô lại không thể chiếm được trái tim của anh.
Đến mức bị bỏ rơi ngay khi nữ chính trong tiểu thuyết xuất hiện,
Nhưng đối với anh ta, tôi chẳng là gì cả.
Nhân vật chính vẫn cứ là nhân vật chính, nhân vật phụ vẫn chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chỉ là một phần phụ đầy phiền phức.
Nếu vậy, sự ra đi của tôi chính là điều đúng đắn rồi.
SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.