SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Cô dâu của Elysian

Giới thiệu
“Rốt cuộc ngày mai tôi phải lấy ai trong ba người đây?”
Elysian, thế giới chỉ có đàn ông.
Nhân vật chính 'Yoo In-ah' bất ngờ được đưa đến thế giới Elysian trên đường đến cửa hàng tiện lợi.
Elysian là thế giới triệu hồi những người phụ nữ chỉ để sinh sản, và họ sẽ được đối xử như một nữ thần.
Ai trong số họ ở đây sẽ là chồng tôi?
Giữa một nơi xa lạ đầy ma thuật, chính trị và âm mưu, Yoo In-Ah sẽ làm thế nào để sống sót đây?

관련 영상

SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.