SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Hoa nguyệt quế đỏ tặng Hoàng đế của tôi

Giới thiệu
“Thứ mà tôi còn lại...chỉ có ‘sự trả thù'.”
Con gái của chiến thần vô song, Công chúa đầu tiên của Tortia, Leol Neares.
Mất cả cha lẫn mẹ và cuộc hôn nhân như bị đem bán cho đất nước Kairos,
kẻ thù không độ trời chung.
Nhưng tất cả đều là ‘sự lựa chọn’ của nàng.
Đêm đầu tiên với Hoàng đế Kairos.
“Tôi sẽ hiếng dâng cho ngài quê hương của tôi, Tortias của phương Bắc.”
Nàng ấy đề xuất một 'thỏa thuận' đầy nguy hiểm trước vị hoàng đế có đôi đồng tử ánh vàng kim, Ethan Kairos.
SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.